RoadMap สู่การเป็นทันตแพทย์ของ Dek61

by Tutor Benz Dev

เมื่อ 11 ธ.ค. 2561

4132 ครั้ง


     

     สวัสดีครับน้องๆ ห่างหายไปจากบล็อกซะนาน วันนี้พี่เบนซ์จากเรียนออนไลน์เอ็มซีแสควร์กลับมาพร้อมอัพเดทข่าวการศึกษาที่เชื่อว่าน้อยหลายๆคนกำลังตั้งตารอ นั่นก็คือ เส้นทางสู่การหมอฟันของ Dek61 นั่นเอง มาดูกันซิว่าในระบบ TCAS แต่ละสถาบันเปิดรับรอบไหนแล้วมีเกณฑ์อะไรบ้าง พร้อมแล้วไปดูกันเล๊ย!!!


แต่ละสถาบันเปิดรอบไหนบ้าง???


สรุปการรับทั้ง 5 รอบคณะทันตแพทยศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย Dek61

 


แต่ละสถาบันใช้เกณฑ์อะไรบ้าง???


     คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01_รายละเอียดการรับทันตแพทย์ จุฬาฯ_DEK61.jpg

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.มหิดล_DEK61.jpg

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่_DEK61

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.สงขลาฯ _DEK61

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ มศว_DEK61

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.มหิดล_DEK61

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์_DEK61

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.นเรศวร_DEK61

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี_DEK61

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง_DEK61

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดการรับทันตแพทย์ ม.พะเยา_DEK61


จะเป็นหมอฟันต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง???


1. เกรดเฉลี่ย (ทั้ง GPAX และ GPA)


2. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TOFEL, IELTS, CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEG)


3. ผลสอบ BMAT (สำหรับสอบเข้า ม.มหิดล รอบ 1)


4. GAT


5. PAT 1, PAT 2


6. วิชาสามัญ 7 วิชาหลัก


7. O-NET


8. วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท


9. Portfolio (ตามเงื่อนไขโครงการที่สมัคร)


ความคิดเห็น