คอร์สพื้นฐาน : "เข้าใจภาพรวมของแต่ละบท สอนละเอียดครบหมดทุกหัวข้อ เรียบเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจ โจทย์แบบฝึกหัดไล่ระดับจากทุกสนามสอบ พร้อมสุดยอดเทคนิคที่จำเป็นต้องรู้ก่อน Entrance"

คอร์สพื้นฐาน : "เข้าใจภาพรวมของแต่ละบท สอนละเอียดครบหมดทุกหัวข้อ เรียบเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจ โจทย์แบบฝึกหัดไล่ระดับจากทุกสนามสอบ พร้อมสุดยอดเทคนิคที่จำเป็นต้องรู้ก่อน Entrance"

9 วิชาสามัญ : รู้ทันข้อสอบ ตอบอย่างเหนือชั้น

สรุปเนื้อหา : สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของทุกบทแบบ สั้น กระชับ ตรงประเด็น & เห็นภาพ

Mc2Social