วิธีชำระค่าเรียน

     สามารถเลือกชำระค่าเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้ครับ

โอนเงินผ่าน Internet Banking »

     โอนเงินผ่านบริการ Internet Banking หรือ mobile application สำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารต่างๆ โดยสามารถเลือกโอนค่าเรียนมายังบัญชีใดบัญชีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 551-402475-8
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 549-2-16128-6
3. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 985-7-21257-3
4. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 051630629338
[สำหรับบัญชีกรุงไทยสามารถโอนผ่าน prompt pay ได้ที่เบอร์ 089-162-1539]
หลังจากทำรายการเสร็จให้ถ่ายรูปภาพหน้าจอ (print screen) รายละเอียดผลการโอนเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งโอนเงิน โดยภาพดังกล่าวต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ วันที่ทำรายการ, เลขที่บัญชีหรือชื่อบัญชีของผู้ทำการโอน, จำนวนเงินที่โอนเข้ามา (ดูตัวอย่างภาพหน้าจอที่ถูกต้องด้านล่าง) เสร็จแล้วให้กลับเข้ามาที่เว็บ mcsquared.in.th จากนั้น login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนูแจ้งโอนเงิน Image Image

โอนเงินผ่านตู้ ATM »

     ทำรายการโอนเงินผ่านตู้ ATM โดยสามารถเลือกโอนค่าเรียนมายังบัญชีใดบัญชีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 551-402475-8
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 549-2-16128-6
3. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 985-7-21257-3
4. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 051630629338
[สำหรับบัญชีกรุงไทยสามารถโอนผ่าน prompt pay ได้ที่เบอร์ 089-162-1539]
     หลังจากทำรายการเสร็จให้เก็บสลิปหลักฐานการโอนเงินไว้ แล้วกลับเข้ามายังเว็บ mcsquared.in.th จากนั้นให้ login เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนูแจ้งโอนเงิน

โอนเงินผ่านที่ทำการธนาคาร »

     โอนเงินผ่านที่ทำการธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์มการโอนเงิน (ขอแบบฟอร์มที่ธนาคาร) จากนั้นกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มด้านล่าง) โอนค่าเรียนมายังบัญชีใดบัญชีหนึ่งต่อไปนี้1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 551-402475-8
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 549-2-16128-6
เสร็จแล้วส่งแบบฟอร์มให้พนักงานที่เคาท์เตอร์ รอจนกว่าจะดำเนินการเสร็จ จะได้รับสลิปหลักฐานการโอนเงินจากพนักงาน ให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการแจ้งโอนเงิน โดยให้เข้ามาที่เว็บ mcsquared.in.th จากนั้นทำการ login เข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนูแจ้งโอนเงิน Image Image