User Pic

User Pic


สมัครสมาชิก ด้วย facebook ก่อน โดยหากอยู่ที่หน้าแรกให้คลิกที่ปุ่ม register with facebook หรือ "คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก" (หากเคยสมัครสมาชิกแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2 ได้เลย)
หมายเหตุ : การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความแจ้งว่า "สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว"
หมายเหตุ : หลังจากคลิกปุ่ม Login ถ้าระบบพบว่ามีการ Login เข้าใช้งาน facebook อยู่แล้ว จะเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติ โดยจะไม่แสดงหน้าให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกครั้งแรก จะไปที่หน้าขออนุญาติเข้าถึงข้อมูล ดังภาพด้านล่าง ให้คลิก "ตกลง"
เลือกวิชาที่ต้องการเรียน หลังจากสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนูด้านบนแล้วเลือก "คอร์สเรียน" จากนั้นคลิกเลือกวิชาที่ต้องการเรียน จะปรากฎหน้าแสดงชื่อวิชา ชื่อผู้สอนและรูปภาพผู้สอน ให้คลิกประเภทคอร์สเพื่อดูคอร์สที่ต้องการดังภาพด้านล่าง
เลือกคอร์ส

4.1 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคอร์สและดูวิดีโอตัวอย่าง

4.2 เลือกระยะเวลาที่ต้องการรับชม

4.3 เพิ่มคอร์สที่ต้องการลงกระเป๋า
หมายเหตุ : ขณะเลือกคอร์ส สามารถคลิก "ดูกระเป๋า" ที่แถบเมนูด้านบนเพื่อดูหรือลบคอร์สที่รอการยืนยันคำสั่งซื้อได้
ยืนยันการสั่งซื้อ

หากต้องการดูคอร์สอื่นเพิ่มให้คลิกที่ "เลือกคอร์สเพิ่ม" เมื่อได้ครบทุกคอร์สที่ต้องการแล้ว ถ้ามีรหัสส่วนลดให้กรอกรหัสในช่องรหัสคูปองส่วนลด โดยรหัสคูปองจะได้มาจากการทำตามเงื่อนไขของคูปองแต่ละใบ ซึ่งรายละเอียดของคูปองจะอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ เลื่อนลงมาก็จะเห็น หลังจากเลือกคอร์สเรียนเสร็จ เมื่อมั่นใจแล้ว คลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ"
ตรวจสอบความถูกต้อง

หลังจากยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อมูลการสั่งซื้อและวิธีชำระค่าเรียน ซึ่งจะส่งให้ทางอีเมลล์ที่ใช้สมัครสมาชิก หากไม่แน่ใจว่าใช้อีเมลล์ใดในการสมัครสมาชิก "คลิกที่นี่" แล้วเลือก "ดูโพรไฟล์" จากนั้นให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและอ่านรายละเอียดวิธีการโอนเงิน ถ้าไม่มั่นใจว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยไปที่แถบเมนูด้านบนแล้วเลือก "แจ้งโอนเงิน" หากระบบแจ้งว่ามีใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระดังภาพด้านล่าง แสดงว่าทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
Mc2Social